Ημερίδες

2015

17η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα, Λαμία 14 Ιανουαρίου 2015

2014

16η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα, Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2014

15η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα, Τρίπολη 27 Σεπτεμβρίου 2014

2013

12η 13η 14η Επιστημονικές Εκπαιδευτικές Ημερίδες (Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2013 / Ναύπλιο 13 Νοεμβρίου 2013 / Λαμία 18 Δεκεμβρίου 2013)

2010

11η Επιστημονική Ημερίδα Αγρίνιο, 4 Δεκεμβρίου 2010

10η Επιστημονική Ημερίδα Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

9η Επιστημονική Ημερίδα Λαμία, 11 Σεπτεμβρίου 2010

8η Επιστημονική Ημερίδα Καβάλα, 17 Απριλίου 2010

7η Επιστημονική Ημερίδα Βόλος, 27 Φεβρουαρίου 2010

2009

6η Επιστημονική Ημερίδα Χαλκίδα, 05 Δεκεμβρίου 2009

5η Επιστημονική Ημερίδα Καλαμάτα, 24 Oκτωβρίου 2009

2007

4η Επιστημονική Ημερίδα Λουτράκι, 18- 19 Μαΐου 2007

2006

3η Επιστημινκή Ημερίδα Λουτράκι, 18 Μαρτίου 2006

2005

2η Επιστημονική Ημερίδα Λουτράκι, 20 Απριλίου 2005

2004

1η Επιστημονική Ημερίδα Λουτράκι, 31 Μαρτίου 20041η Επιστημονική Ημερίδα Λουτράκι, 31 Μαρτίου 2004